Tag Archives: העברת דירות בתל אביב-יפו

עלות הובלת דירה בתל אביב-יפו

מחפשים מחירי הובלות דירה בתל אביב-יפו ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בתל אביב-יפו
1,148.73 – 521.25 ₪ 1,173.14 – 517.94 ₪ 1,032.45 – 515.72 ₪ 1,060.88 – 513.84 ₪ לקומה 0
1,284.77 – 538.30 ₪ 1,131.94 – 513.22 ₪ 1,134.81 – 519.26 ₪ 1,033.55 – 518.67 ₪ לקומה 1
1,246.79 – 512.84 ₪ 1,248.87 – 518.30 ₪ 1,142.49 – 528.85 ₪ 1,176.55 – 518.35 ₪ לקומה 2
1,346.55 – 517.88 ₪ 1,246.39 – 548.37 ₪ 1,240.77 – 519.91 ₪ 1,150.63 – 525.39 ₪ לקומה 3
1,327.34 – 521.97 ₪ 1,353.72 – 546.92 ₪ 1,232.37 – 513.83 ₪ 1,228.43 – 529.79 ₪ לקומה 4