Tag Archives: העברת דירות ברמת השרון

עלות הובלת דירה ברמת השרון

מחפשים מחירי הובלות דירה ברמת השרון ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד ברמת השרון
1,115.78 – 516.55 ₪ 1,141.53 – 513.50 ₪ 1,020.29 – 513.31 ₪ 1,071.44 – 517.57 ₪ לקומה 0
1,293.21 – 513.35 ₪ 1,122.34 – 522.58 ₪ 1,187.68 – 514.45 ₪ 1,026.62 – 512.21 ₪ לקומה 1
1,229.52 – 524.44 ₪ 1,220.34 – 522.26 ₪ 1,115.12 – 524.79 ₪ 1,180.96 – 519.35 ₪ לקומה 2
1,318.58 – 545.74 ₪ 1,246.63 – 517.82 ₪ 1,244.79 – 529.88 ₪ 1,146.70 – 520.31 ₪ לקומה 3
1,326.39 – 535.45 ₪ 1,387.95 – 525.54 ₪ 1,231.83 – 533.22 ₪ 1,285.79 – 537.48 ₪ לקומה 4