Tag Archives: העברת דירות ברמת גן

עלות הובלת דירה ברמת גן

מחפשים מחירי הובלות דירה ברמת גן ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד ברמת גן
1,144.89 – 516.16 ₪ 1,137.72 – 514.94 ₪ 1,049.22 – 514.45 ₪ 1,079.88 – 515.92 ₪ לקומה 0
1,245.12 – 534.80 ₪ 1,144.87 – 516.67 ₪ 1,177.59 – 513.29 ₪ 1,031.95 – 513.76 ₪ לקומה 1
1,231.63 – 532.55 ₪ 1,255.28 – 540.42 ₪ 1,149.32 – 523.95 ₪ 1,114.22 – 519.85 ₪ לקומה 2
1,355.74 – 513.69 ₪ 1,246.69 – 527.27 ₪ 1,296.68 – 530.25 ₪ 1,118.25 – 520.55 ₪ לקומה 3
1,322.46 – 563.48 ₪ 1,350.14 – 544.22 ₪ 1,242.75 – 531.32 ₪ 1,225.82 – 517.59 ₪ לקומה 4