Tag Archives: העברת דירות בקריית גת

עלות הובלת דירה בקריית גת

מחפשים מחירי הובלות דירה בקריית גת ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בקריית גת
1,136.86 – 516.42 ₪ 1,123.56 – 517.46 ₪ 1,016.93 – 517.99 ₪ 1,077.48 – 513.84 ₪ לקומה 0
1,223.49 – 517.44 ₪ 1,117.63 – 517.83 ₪ 1,135.95 – 519.50 ₪ 1,016.38 – 515.25 ₪ לקומה 1
1,225.21 – 528.47 ₪ 1,275.48 – 536.75 ₪ 1,143.17 – 523.38 ₪ 1,145.96 – 519.90 ₪ לקומה 2
1,381.67 – 550.74 ₪ 1,243.30 – 550.72 ₪ 1,264.26 – 516.78 ₪ 1,141.28 – 521.63 ₪ לקומה 3
1,324.24 – 525.71 ₪ 1,342.44 – 522.93 ₪ 1,242.47 – 545.21 ₪ 1,255.32 – 521.66 ₪ לקומה 4