Tag Archives: העברת דירות בנהריה

עלות הובלת דירה בנהריה

מחפשים מחירי הובלות דירה בנהריה ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בנהריה
1,112.14 – 529.61 ₪ 1,120.83 – 516.48 ₪ 1,013.84 – 518.84 ₪ 1,082.62 – 518.37 ₪ לקומה 0
1,225.66 – 524.32 ₪ 1,147.24 – 514.83 ₪ 1,114.76 – 513.36 ₪ 1,039.65 – 515.21 ₪ לקומה 1
1,226.35 – 522.70 ₪ 1,252.13 – 524.97 ₪ 1,134.52 – 517.28 ₪ 1,195.87 – 512.70 ₪ לקומה 2
1,332.13 – 524.88 ₪ 1,242.89 – 522.67 ₪ 1,295.65 – 536.99 ₪ 1,139.81 – 518.21 ₪ לקומה 3
1,331.98 – 519.53 ₪ 1,399.87 – 519.72 ₪ 1,232.29 – 528.81 ₪ 1,236.18 – 515.91 ₪ לקומה 4