Tag Archives: העברת דירות בהרצליה

עלות הובלת דירה בהרצליה

מחפשים מחירי הובלות דירה בהרצליה ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בהרצליה
1,125.47 – 513.31 ₪ 1,141.86 – 518.34 ₪ 1,020.20 – 515.87 ₪ 1,085.71 – 517.19 ₪ לקומה 0
1,294.21 – 524.59 ₪ 1,138.69 – 518.21 ₪ 1,177.32 – 512.51 ₪ 1,050.39 – 520.61 ₪ לקומה 1
1,216.64 – 527.59 ₪ 1,286.82 – 512.72 ₪ 1,138.44 – 524.27 ₪ 1,190.70 – 514.40 ₪ לקומה 2
1,360.96 – 553.50 ₪ 1,226.23 – 525.36 ₪ 1,284.95 – 530.96 ₪ 1,118.83 – 526.76 ₪ לקומה 3
1,314.99 – 544.30 ₪ 1,337.71 – 520.88 ₪ 1,215.20 – 550.59 ₪ 1,299.45 – 521.39 ₪ לקומה 4