Tag Archives: העברת דירות בגבעתיים

עלות הובלת דירה בגבעתיים

מחפשים מחירי הובלות דירה בגבעתיים ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בגבעתיים
1,118.40 – 524.38 ₪ 1,190.22 – 514.48 ₪ 1,017.93 – 519.89 ₪ 1,072.42 – 513.67 ₪ לקומה 0
1,261.63 – 529.94 ₪ 1,123.28 – 514.63 ₪ 1,193.70 – 512.48 ₪ 1,014.98 – 512.54 ₪ לקומה 1
1,212.93 – 529.68 ₪ 1,224.92 – 537.32 ₪ 1,136.89 – 522.25 ₪ 1,162.90 – 513.96 ₪ לקומה 2
1,355.98 – 551.81 ₪ 1,228.28 – 533.81 ₪ 1,270.70 – 538.63 ₪ 1,129.88 – 530.91 ₪ לקומה 3
1,326.86 – 533.57 ₪ 1,383.22 – 539.72 ₪ 1,247.96 – 533.86 ₪ 1,259.36 – 528.47 ₪ לקומה 4