Tag Archives: העברת דירות באילת

עלות הובלת דירה באילת

מחפשים מחירי הובלות דירה באילת ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד באילת
1,130.53 – 516.58 ₪ 1,173.80 – 518.93 ₪ 1,015.23 – 513.80 ₪ 1,016.34 – 516.35 ₪ לקומה 0
1,286.17 – 526.23 ₪ 1,143.74 – 517.46 ₪ 1,193.48 – 519.89 ₪ 1,026.26 – 513.58 ₪ לקומה 1
1,225.83 – 538.86 ₪ 1,272.19 – 531.23 ₪ 1,127.92 – 524.26 ₪ 1,120.23 – 516.85 ₪ לקומה 2
1,325.49 – 542.24 ₪ 1,217.43 – 518.90 ₪ 1,272.68 – 532.35 ₪ 1,133.54 – 527.57 ₪ לקומה 3
1,346.96 – 542.63 ₪ 1,324.44 – 523.16 ₪ 1,221.75 – 539.60 ₪ 1,259.27 – 538.26 ₪ לקומה 4