Category Archives: מובילים בתל אביב

עלות הובלת דירה בחולון

מחפשים מחירי הובלות דירה בחולון ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בחולון
1,146.45 – 519.92 ₪ 1,181.21 – 519.26 ₪ 1,037.77 – 514.14 ₪ 1,040.51 – 512.56 ₪ לקומה 0
1,289.65 – 514.38 ₪ 1,116.62 – 515.36 ₪ 1,160.20 – 513.66 ₪ 1,014.24 – 515.95 ₪ לקומה 1
1,250.23 – 545.71 ₪ 1,291.27 – 517.14 ₪ 1,148.95 – 528.70 ₪ 1,130.76 – 513.67 ₪ לקומה 2
1,392.31 – 556.39 ₪ 1,230.52 – 514.18 ₪ 1,229.69 – 530.31 ₪ 1,123.85 – 519.49 ₪ לקומה 3
1,316.78 – 563.75 ₪ 1,357.50 – 548.75 ₪ 1,234.64 – 527.42 ₪ 1,228.23 – 513.92 ₪ לקומה 4