Monthly Archives: מאי 2012

עלות הובלת דירה בירושלים

מחפשים מחירי הובלות דירה בירושלים ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בירושלים
1,136.76 – 514.71 ₪ 1,162.40 – 514.46 ₪ 1,030.17 – 513.71 ₪ 1,028.23 – 515.51 ₪ לקומה 0
1,268.84 – 520.67 ₪ 1,138.19 – 529.99 ₪ 1,174.21 – 517.99 ₪ 1,024.74 – 514.99 ₪ לקומה 1
1,243.22 – 522.23 ₪ 1,247.92 – 528.30 ₪ 1,135.40 – 527.25 ₪ 1,148.83 – 518.61 ₪ לקומה 2
1,330.70 – 539.76 ₪ 1,235.49 – 547.94 ₪ 1,249.22 – 535.72 ₪ 1,141.62 – 512.25 ₪ לקומה 3
1,334.47 – 545.56 ₪ 1,325.81 – 557.24 ₪ 1,221.56 – 545.88 ₪ 1,279.28 – 528.27 ₪ לקומה 4